Stříbrné pájky bez kadmia

Stříbrné pájky bez kadmia jsou především využívány v případech, pájí-li se náročně pajitelné materiály citlivé na vysokou teplotu, tam kde je kladen důraz na vysokou vzlínavost, tam kde jsou kladené vysoké nároky na houževnatost spoje a také při pájení plamenem s nižší výhřevností. Mají velmi dobrou roztékavost, jsou pevné a mají schopnost zůstat při ohýbání a nárazech vcelku, bez tvorby trhlin. Pro pájení oceli, mědi a litiny se uplatňuje pájka s již 20 % stříbra. Pro pájení nerezavějící oceli, tvrdokovů, pak pájka s minimálním obsahem 40 až 45 % stříbra. Stříbrné pájky s obsahem cínu, jsou šetrné k životnímu prostředí a nahrazují skupinu slitin stříbrných pájek s obsahem kadmia, která byla, dle Regulation (EU) No. 494/2011 20. 5. 2011 zrušena, tudíž nepředstavuje žádné zdravotní ani bezpečnostní riziko. Obsah cínu v pájkách, snižuje teplotu tavení slitiny. Užití tavidla je zapotřebí, pájí-li se v oxidačním prostoru. Použití pro pájení oceli, včetně oceli nerezavějící, mědi, mosazi, bronzu, niklu, temperované litiny a tvrdokovu. Vhodné pro chlazení až do – 200 °C. Stříbrné pájky bez cínu mají vyšší pevnost spoje, ale na úkor chybějícího cínu vyšší pájecí teploty. Stříbrné pájky s obsahem niklu, pro pájení tvrdokovu (wolfram-karbid) jsou určené ke spojování náročně pájitelných materiálů, jakými jsou nerezavějící a nástrojová ocel, wolfram – karbid, nikl a jeho slitiny v oblasti, kde je kladen vysoký důraz na odolnost vůči korozi, a jsou požadovány vysoké servisní teploty. Jsou velmi podobné jako pájky s obsahem kadmia. Pro tyto materiály jsou rovněž určeny pájky bez obsahu kadmia. Přítomnost niklu a manganu zvyšuje slévatelnost těchto materiálů. Pájky mají trojitý kovový obal s měděným jádrem (třívrstvé sendvičové pájky), díky tomu jsou schopny absorbovat následné dopady namáhání materiálů a zabraňují praskání. Po dokončení pájení bychom se měli vyhnout prudkému ochlazení. Stříbrné pájky s obsahem křemíku se nedoporučují pro pájení materiálů, které jsou vystavené nárazům, vibracím, tlaku a námaze, jelikož křemík, může vytvářet velmi křehké intermetalické sloučeniny. Ke všem stříbrným hladkým pájkám Galflo jsou doporučováné ekologické tavidla ve formě pasty, či prášku Cleantech, které jsou jsou netoxické a bez kyseliny borité, tudíž nejsou tak nebezpečná, jako standardní toxická tavidla. Využívají se ve všech odvětvích, ale převážně ve zdravotnictví, potravinářství a tam kde chceme více chránit své zaměstnance. Tyto netoxická tavidla, které (mají odstraněny toxické složky) jsou šetrnější k životnímu prostředí a zároveň zlepšují kvalitu pájení, mají také lepší čisticí vlastnosti pájených dílů a účinek na kovové povrchy ve srovnání se standardními toxickými tavidly.  DOPORUČENÍ A TIP PRO VÁS! Vyzkoušejte vynikající a univerzální pájku Galflo 45Sn (Ag45Sn) v obalovaném provedení, diam 2,00 x 500 mm, již nemusíte řešit tavidlo navíc, čímž ušetříte čas a pájka je již připravena k okamžitému použití. Tato houževnatá slitina pro pájení natvrdo na bázi stříbra s nízkou teplotou tavení a výbornými průtokovými charakteristikami. Pro kapilární pájení ocelí, nerezových ocelí, mědi, slitin mědi, niklu, slitin niklu a litiny. Univerzální používaná pájka, pro všeobecné použití, pokud jde o různorodé kovy s nízkou teplotou tání. Charakteristickým znakem je mírná roztékavost. Spoje odolné proti mořské vodě. Pro pájení plamenem, indukčním ohřevem. Použití v oblasti chladírenských a klimatizačních aplikací, tepelných čerpadel, tepelných výměníků, pájení měděných trubek, rozvodů, instalací a aplikací. Ve zdravotnictví, potravinářství, automotive, kovovýrobě, elektrotechnice a v mnohé dalších.

Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.

Slitina ČSN EN ISO 17672 Chemické složení % Doporučené ekologické tavidlo Mezinárodní normy Teplota tavení Pracovní teplota °C Dodání DAP
Ag Cu Zn Sn Ostatní EN 1044 DIN 8513 Solidus °C Likvidus °C
Galflo 20 Ag 220 20 44 36 - Si 0,05/0,25 Cleantech XHT Ag 206 L-Ag20 690 810 810 2 dny (Praha 4)
Galflo 25Sn Ag 125 25 40 33 2 Si 0,05/0,25 Cleantech SHT Ag 108 L-Ag25Sn 680 760 780 2 dny (Praha 4)
Galflo 30Sn Ag 130 30 36 32 2 - Cleantech SHT Ag 107 L-Ag30Sn 665 755 740 2 dny (Praha 4)
Galflo 34Sn Ag 134 34 36 27 3 - Cleantech SHT Ag 106 L-Ag34Sn 630 730 710 2 dny (Praha 4)
Galflo 40Sn Ag 140 40 30 28 2 - Cleantech SHT Ag 105 L-Ag40Sn 650 710 690 2 dny (Praha 4)
Galflo 44 Ag 244 44 30 26 - - Cleantech SHT Ag 203 L-Ag44 675 735 730 2 dny (Praha 4)
Galflo 45Sn Ag 145 45 27 25 3 - Cleantech SHT Ag 104 L-Ag45Sn 640 680 670 2 dny (Praha 4)
Galflo 49MnNi Ag 449 49 16 23 - Mn 7,5/Ni 4,5 Cleantech X85 Ag 502 L-Ag49 680 705 690 4 týdny (výroba)
Galflo Ag49MnNi L - 49 27,5 20,5 - Mn 2,5/Ni 0,5 Cleantech X85 - - 670 690 690 4 týdny (výroba)
Galflo 55Sn Ag 155 55 21 22 2 - Cleantech XLT Ag 103 L-Ag55Sn 630 660 660 2 dny (Praha 4)
Galflo 56Sn Ag 156 56 22 17 5 - Cleantech XLT Ag 102 - 620 655 650 2 dny (Praha 4)
Galflo 60Sn - 60 23 14 3 - Cleantech XHT Ag 101 L-Ag60Sn 620 685 680 2 dny (Praha 4)
Galflo 60Sn A Ag 160 60 30 - 10 - Cleantech XLT Ag 402 - 600 730 720 2 dny (Praha 4)
Galflo 65 Ag265 65 20 15 - - Cleantech XHT - - 670 720 710 4 týdny (výroba)
Galflo 72 Ag 272 72 28 - - - Cleantech XHT Ag401 - 780 780 780 4 týdny (výroba)
Standardní formy dodání Rozměry Balení
Hladké tyčinky Ø 1,00 / 1,50 / 2,00 / 3,00 mm; délka 500 mm kartonové krabice 1 kg
Obalované tyčinky 70/30, 80/20, 88/12 Ø 1,50 / 2,00 / 3,00 mm; délka 500 mm kartonové krabice 1 kg
Dráty Ø 0,40 - 3,0 mm plastová cívka DIN 300 (kartonová krabice) / svitek (plastový obal) 1 / 5 / 10 kg
Pásky / Fólie / Třívrstvé sendvičové pájky tloušťka 0,10 - 1,00 mm, šíře do 70 mm plastová cívka DIN 300 (kartonová krabice) / svitek (plastový obal) +/- 1 kg
Kroužky vnitřní Ø dle požadavku, tloušťka drátu 0,40 - 3,00 mm zatavené plastové obaly 1.000 ks / dle požadavku
Tavidla pasta / prášek / kapalina Ekologické / standardní 0,25 / 1 / 5 / 10 / 20 kg plastový box / dóza
Ostatní slitiny (nestandardní) / formy na vyžádání na vyžádání

Měď - Fosforové pájky

Charakteristickým rysem těchto slitin mědi s fosforem je samotavící vlastnost. Jsou používány pro spojování mědi s mědí, kde není zapotřebí použití tavidla a pro měď legovanou a její slitiny (bronz, mosaz), kde se tavidlo použít musí, dezoxidaci provede obsažený fosfor. Stejné užití je jako pro stříbrné pájky. Měď fosforové pájky nesmí být nikdy použity na železné kovy, slitiny niklu a mědi obsahující nikl. Roztékavost pájky závisí na množství obsahu fosforu. Měď fosforové pájky by se neměly používat při pájení, které je ve styku s médií obsahující síru. Roztékavost pájky závisí na množství obsahu fosforu. Na méně náročné aplikace vodo-topo apod. se používají měď fosforové pájky bez obsahu stříbra a pájky s obsahem stříbra min. 2 %, pro chladící techniku a pro instalace plynové techniky pájky s obsahem stříbra min. 5 %. Pro náročné spoje, které jsou zatíženy vibracemi, nárazy a tepelnými změnami se používají pájky s min. obsahem stříbra 15 %. Jsou úspěšně používány ve zdravotnictví, protože neobsahují zinek a vyvarují se nebezpečí vzniku koroze. Nejvíce využívanou měď-fosforovou pájkou se stříbrem, pro pájení mědi s mědí v oblasti chladírenských a klimatizačních aplikací je Galflo CuPAg15 (CuP284, dle normy ČSN EN ISO 17672). Tyto pájky jsou úspěšně používány ve zdravotnictví, protože neobsahují zinek a vyvarují se, tak nebezpečí vzniku koroze. Při pájení čisté mědi se ideálně využívá přídavný pájecí materiál s obsahem 5 % stříbra (CuP 281 – Galflo CuPAg5, ČSN EN ISO 17672). Tato varianta je z hlediska ekonomického nejlepší. Pájecí teplota a zatékavost CuPAg5 je srovnatelná se stříbrnou pájkou s obsahem 40 % stříbra. (Ag 140 – Galflo Ag40Sn, ČSN EN ISO 17672), zásadní rozdíl je v ceně, kdy CuPAg5 je výrazně levnější. Skladem také pájky nové tachnologie výroby NANOTECH a NANOTECH PLUS. Tyto nové inovativní slitiny nové kvality, které překonávají standardní slitiny a přináší novou úroveň kvality pájených spojů. NanoTech™ je unikátní díky vysoce kontrolovaným a mikronovým fázím fosforu rozptýleným v pájecí slitině. Fosfor se používá ve slitinách mědi a fosforu jako činidlo snižující teplotu a jako "tavidlo". Fosfor reaguje s oxidy mědi a rozkládá oxidy, aby se měď slévala a mohla být pájená bez tavidla. Slitiny NanoTech™ obsahují mikrofáze fosforu, které se snadno nevypařují ani nedochází ke shoření v plamenu, ale zůstávají rozptýleny v mědi a vytvářejí SUPER pájecí slitinu. Funkce NanoTech™: dokonale kontrolovaný obsah fosforu, včetně toho, že je fosfor ve slitině rozptýlen ve formě nanosfér. Výhody NanoTech™: teplota tání a tažnost jsou opakovatelné a konstantní, malá ztráta fosforu při pájení, žádná pórovitost v důsledku dýmání, nepění a výborně smáčí, čistší povrch po oplechování, nejlepší celková kvalita pájených spojů na trhu. Technologie výroby a slitiny NanoTechPlus™ během pájení nepění a neztrácejí fosfor, což vede k menšímu množství netěsností. Jedná se o nové a vylepšené měď fosforové slitiny. Nová technologie NanoTech Plus vykazuje větší tekutost, vylepšenou kapilaritu a lepší smáčení. DOPORUČENÍ A TIP PRO VÁS! Vyzkoušejte vynikající a novou technologii výroby pájek NANOTECH PLUS CuPAg5 a NANOTECH PLUS CuPAg15, při pájení měď-měď nemusíte používat žádné dodatečné tavidlo.

Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.

Slitina ČSN EN ISO 17672 Chemické složení % Doporučené tavidlo Mezinárodní normy Teplota tavení Pracovní teplota °C Dodání DAP
Ag Cu P Sn Ostatní EN 1044 DIN 8513 Solidus °C Likvidus °C
Galflo CuP6 CuP 179 - 94 6 - - při pájení Cu-Cu, není potřeba CP 203 L-CuP6 710 890 760 2 dny (Praha 4)
Galflo CuP7 CuP 180 - 93 7 - - při pájení Cu-Cu, není potřeba CP 202 L-CuP7 710 820 730 2 dny (Praha 4)
Galflo CuP7,3 CuP 181 - 92,7 7,3 - - při pájení Cu-Cu, není potřeba - - 710 793 730 2 dny (Praha 4)
Galflo CuP8 CuP 182 - 92 8 - - při pájení Cu-Cu, není potřeba CP 201 L-CuP8 710 770 720 2 dny (Praha 4)
Galflo CuPAg2 CuP 279 2 91,8 6,2 - - při pájení Cu-Cu, není potřeba CP 105 L-Ag2P 645 825 740 2 dny (Praha 4)
Galflo CuPAg5 CuP 281a 5 88,8 6,2 - - při pájení Cu-Cu, není potřeba CP 104 L-Ag5P 645 815 710 2 dny (Praha 4)
Galflo CuPAg15 CuP 284 15 80 5 - - při pájení Cu-Cu, není potřeba CP 102 L-Ag15P 645 800 700 2 dny (Praha 4)
Galflo CuP7Sn7 CuP 386 - 86 7 7 - při pájení Cu-Cu, není potřeba CP 302 - 650 700 700 2 dny (Praha 4)
Standardní formy dodání Rozměry Balení
Hladké tyčinky, NANOTECH, NANOTECH PLUS  Ø o □ 1,50 / 2,00 / 3,00 mm; délka 500 mm kartonové krabice 1 kg
Dráty Ø 0,40 - 3,0 mm plastová cívka DIN 300 / svitek 1 / 5 / 10 kg
Pásky / Fólie CuPAg15 tloušťka 0,10 - 1,00 mm, šíře do 70 mm plastová cívka DIN 300 / svitek +/- 1 kg
Kroužky vnitřní Ø dle požadavku, tloušťka drátu 0,40 - 3,00 mm zatavené plastové obaly 1.000 ks / dle požadavku
Tavidla pasta / prášek / kapalina Ekologické / standardní 0,25 / 1 / 5 / 10 / 20 kg plastový box / dóza
Ostatní slitiny (nestandardní) / formy na vyžádání na vyžádání

Mosazné pájky

Mosazné pájky nejsou paradoxně určeny, pro pájení mosazi, ale jsou vhodné tehdy, pájí-li se ocel, litina či měď, jestliže nehrozí poškození materiálu vyšší teplotou. Z ekonomického hlediska jsou mosazné pájky velmi výhodné a zaručují vysokou pevnost spoje. Můžou být použity pro plamenové a indukční pájení. Typickým použitím je pájení v oblasti automotive, při výrobě nástrojů, pájení ocelového nábytku, pájení rámů jízdních kol a motocyklů, opravy zemních strojů a při klempířských prací. DOPORUČENÍ A TIP PRO VÁS! Vyzkoušejte základní mosaznou pájku Galflo Cu60ZnSi – Cu470a v obalovaném provedení, diam 2,00; 3,00 x 500 mm, již nemusíte řešit tavidlo navíc, čímž ušetříte čas a pájka je již připravena k okamžitému pájení.

Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.

Slitina ČSN EN ISO 17672 Chemické složení % Doporučené tavidlo Mezinárodní normy Teplota tavení Pracovní teplota °C Dodání DAP
Cu Zn Ag Si Ostatní EN 1044 DIN
8513
Solidus °C Likvidus °C
Galflo 01 - 60 39 1 - - Cleantech Bronze - - 890 900 900 2 dny (Praha 4)
Galflo OT Si Cu 470a 59,5 40,2 - 0,3 - Cleantech Bronze CU 301 L-CuZn40 875 895 900 2 dny (Praha 4)
Standardní formy dodání Rozměry Balení
Hladké tyčinky Ag1  Ø o 2,00 mm; délka 500 mm kartonové krabice 1 kg
Hladké tyčinky Cu60ZnSi  Ø o 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 4,00; 5,00 mm; délka 1000 mm kartonové krabice 10-20 kg
Obalované tyčinky Cu60ZnSi Ø o  2,00; 3,00 mm; délka 500 mm kartonové krabice 1 kg
Dráty Ø 0,40 - 3,0 mm plastová cívka DIN 300 / svitek 1 / 5 / 10 kg
Pásky / Fólie tloušťka 0,10 - 1,00 mm, šíře do 70 mm plastová cívka DIN 300 / svitek +/- 1 kg
Kroužky vnitřní Ø dle požadavku, tloušťka drátu 0,40 - 3,00 mm zatavené plastové obaly 1.000 ks / dle požadavku
Tavidla pasta / prášek / kapalina Ekologické / standardní 0,25 / 1 / 5 / 10 / 20 kg plastový box / dóza
Ostatní slitiny (nestandardní) / formy na vyžádání na vyžádání

Hliníkové pájky (tvrdé a měkké pájení)

Tvrdé pájení je také možné u čistého hliníku a vybraných slitin. Jsou vhodné pro pájení měď hliník a mosaz hliník. Nedoporučuje se pro pájení eloxovaného hliníku. AlSi12 se používá při pájení metodou TIG a MIG, při pájení hliníku a jeho slitin s procentem křemíku vyšší než 7%. Můžou být použity pro plamenové pájení, pájení v peci a ve zvláštních případech pro indukční pájení. K dispozici s nekorozivním tavidlem. Používají se při pájení topných těles, či při pájení radiátorů. Tvrdá pájka AlSi12 pro pájení hliníku a slitin hliníku a také pro pájení spojů hliník-nerez, hliník-ocel, hliník-měď. Nedoporučuje se pro pájení eloxovaného hliníku a slitin G-AlMg, G-AlCuTi, G-AlCuTiMg. Shoda barvy a struktury, pro čistý hliník a nízkolegované slitiny do 2 % prvků. Může být použito pro plamenové pájení, pájení v peci a ve zvláštních případech pro indukční pájení. Kapilární trubičková pájka s náplní nekorozivního tavidla. Používá se při pájení topných těles či při pájení radiátorů. Vhodná pro opravy chladičů klimatizací. Pracovní teplota 580 °C. Hustota 2,65 g/cm3. Pevnost spoje 125 N/mm2 Měkká pájka ZnAl2 je kapilární chladírenská pájka, pro pájení mědi a mosazi. Pro klimatizační aplikace, opravy střech, praček a sušiček a také v kovotlačitelství. Jedná s plněnou hliníkovou trubičkovou pájku naplněnou nekorozivním tavidlem, tavidlo není nutné odstraňovat. Vhodná pro pájení plamenem. Pájka určená pro slitiny hliníku: Al99,5, AlMgSi 0,5 (AW 6060). Nepoužívat v oblasti potravinářství a pro vysokotlaké systémy, neboť obsahuje hliník. Používají se při pájení metodou TIG a MIG, při pájení hliníku a jeho slitin s procentem křemíku vyšší než 7 %. Vynikající smáčivost. Pracovní teplota 380 °C. Hustota 7,04 g/cm3. Stříbrná měkká pájka ZnAlAg4 je CHLADÍRENSKÁ PÁJKA. Slitina obsahující stříbro s nízkou teplotou tání a pro velmi snadné pájení hliníku, s vysokou kvalitou pájených spojů, která vám pokaždé zajistí perfektní výsledky. Pájení hliník-hliník. Skvělé řešení pro, pájení hliník-měď. Výhody slitiny ZnAlAg4: Vynikající kapilarita a smáčivost u slitin Al i Cu ve srovnání s ostatními ZnAl slitinami. Vysoká tažnost, vhodné pro různorodé kovy (Cu – Al). Lepší odolnost proti korozi oproti jiným slitinám ZnAl. 200 °C pod teplotou tání hliníku. Použití slitiny ZnAlAg4: Skvěla pro výrobní aplikace (automotive, chladící technika, výměníky tepla a chladiče) a pro opravárenské aplikace (opravy chladičů, trubek a klimatizací). Nepoužívat při opravách vysokotlakých okruhů. Pracovní teplota: 450 °C. Hustota: cca 6,47 g/cm3. Mez pevnosti: 290-345 MPa. Tažnost: cca 31 %. DOPORUČENÍ A TIP PRO VÁS! Vyzkoušejte vynikající hliníkovou trubičkovou pájku se stříbrném Galflo ZnAlAg4 v trubičkovém provedení diam 2,00 x 500 mm, nebo ve formě drátu, již nemusíte řešit tavidlo navíc, čímž ušetříte čas a pájka je již připravena k okamžitému pájení.

Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.

Slitina ČSN EN ISO 17672 Chemické složení % Doporučené tavidlo Mezinárodní normy Teplota tavení Pracovní teplota °C Dodání DAP
Al Si Zn Ag Ostatní EN 1044 AWS A5.8 Solidus °C Likvidus °C
Galflo AlSi12
Tvrdá pájka
Al 112 88 12 - - - trubičková (nekorzózivní tavidlo) AL 104 B-AlSi-12 575 585 580 2 dny (Praha 4)
Galflo ZnAlAg4
Měkká pájka
- 17 - 79 4 - trubičková (nekorzózivní tavidlo) - - 440 470 450 2 dny (Praha 4)
Galflo ZnAl2
Měkká pájka
- 2 - 98 - - trubičková (nekorzózivní tavidlo) - - 375 388 380 2 dny (Praha 4)
Standardní formy dodání Rozměry Balení
Trubičkové tyčinky plněné nekorozivním tavidlem  Ø o 2,00 mm; délka 500 mm kartonové krabice 1 / 5 kg
Trubičkové dráty plněné nekorozivním tavidlem Ø 1,60 - 2,40 - 2,80 - 3,00 mm svitek, cívka 1 / 5 / 10 kg
Hladké tyčinky Ø o 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 4,00; 5,00 mm; délka 1000 mm kartonové krabice 1 / 5 / 10 / 20 kg
Kroužky vnitřní Ø dle požadavku, tloušťka drátu 1,60 - 3,00 mm zatavené plastové obaly 1.000 ks / dle požadavku
Tavidla pasta / prášek / kapalina korozivní AlCor / nekorozivní AlNc / ZnNc 0,25 / 1 / 5 / 10 / 20 kg plastový box / dóza
Ostatní slitiny (nestandardní) / formy na vyžádání na vyžádání